Konačna lista animea „Slice Of Life“ koji trebate uzeti u obzir